Velkommen til søsterloge nr. 89 Rebekka I.O.O.F.

Søster loge nummer 89 Rebekka har til huse i den smukke logebygning Hyrdestræde 4, i Kolding

Logen er en "ung" loge, der startede den 1 september 2001, vi har søsterloge nummer 8. Dronning Dorothea som moderloge.

Rebekka er et forbillede for tusinde af søstre verden over, hvilket hendes hengivenhed, trofasthed,

handlekraftige nytænkning og viljen til at tage det fulde ansvar for egne handlinger viser.

Vi er nu 71 søstre der mødes den 1 og 3. onsdag efterår og vinter.